South African Development Community


Date of Signature:
08-17-1992
Date of Entry into Force:
09-30-1993
Member countries (Original, Adherent and Withdrawal):
Countries Date of Entry into Force Date of Withdrawal Observation
bandera ao Angola 09-30-1993 - -
bandera bw Botswana 09-30-1993 - -
bandera ls Lesotho 09-30-1993 - -
bandera mw Malawi 09-30-1993 - -
bandera mu Mauritius 09-30-1993 - -
bandera mz Mozambique 09-30-1993 - -
bandera na Namibia 09-30-1993 - -
bandera sc Seychelles 05-25-2015 - -
bandera za South Africa 09-30-1993 - -
bandera sz Swaziland 09-30-1993 - -
bandera tz Tanzania, United Republic of 09-30-1993 - -
bandera zm Zambia 09-30-1993 - -
bandera zw Zimbabwe 09-30-1993 - -

Intra Agreement Exports:

Total member Exports
US$ 117,818,494
Intra-regional Exports:

US$ 24,932,657 (21.2%)


Exports to Agreement Members:
% of Total Exports 2002 2017
Angola - -
Botswana - 12.8%
Lesotho - -
Malawi - -
Mauritius 2.7% 11.3%
Mozambique 28.3% 21.6%
Namibia 40.5% 39.7%
Seychelles 0.7% -
South Africa 12.4% 21.9%
Swaziland - -
Tanzania, United Republic of - 20.4%
Zambia 33.1% 10.5%
Zimbabwe - -